Rehabiliteringsersättningar

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätts rehabilitering till en skadad när hans eller hennes arbets- eller funktionsförmåga är nedsatt eller inkomstmöjligheterna har försämrats på grund av skadan eller om det är sannolikt att den skadades arbets- eller funktionsförmåga eller inkomstmöjligheter senare kan försämras väsentligt på grund av skadan.  

Som åtgärder inom rehabilitering ersätts: 

  1. yrkesinriktad rehabilitering
  2. merkostnader för serviceboende
  3. hjälpmedel som är nödvändiga för en svårt skadad i dagliga aktiviteter  
  4. nödvändiga ändringar i en svårt skadad persons bostad 
  5. tolktjänster på grund av syn-, hörsel- eller talskada som orsakats av ett skadefall  
  6. anpassningsträning

Nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som beror på rehabilitering [länk till sidan om rese- och inkvarteringskostnader som gäller rehabilitering] ersätts.  

Mer information om rehabilitering finns också att få på webbplatsen för Försäkringsbranschens Rehabilitering rf.

Modifierad 30.08.2016