Sjukvård

I sjukvård som ska ersättas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ingår:

  1. sjukvård och medicinsk rehabilitering som är nödvändig på grund av skadan 
  2. ersättning för lön under undersökningstid  när det i samband med att ersättningsärendet utreds visar sig att det inte är fråga om ett skadefall som ska ersättas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen
  3. ersättning för lön under den tid fysikalisk behandling pågår
Modifierad 30.08.2016