Image -

Anvisningar

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) har som ett lagstadgad uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar t.ex. genom att utfärda allmänna anvisningar.

Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK) allmänna uppgift är att utfärda rekommendationer i syfte att främja en enhetlig verkställighet av lagen i ärenden som inte hör till uppgifterna för EFO.

På dessa sidor finns EFO:s och TVK:s centrala allmänna anvisningar gällande tillämpning av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Cirkulär som inte har publicerats kan vid behov fås från TVK.

Förmåner

Sjukvårdsersättningar

Sjukvårdsersättningar

Medicinsk rehabilitering
Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan (25.4.2016)
Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 25.4.2016
Allmän anvisning 25.4.2016

Årsarbetsinkomst

Användningen av lönestatistik i bestämningen av inkomster
Begäran om yttrande om bestående förändring
Arbetsinkomsterna på skadedagen ska motsvara de faktiska inkomsterna
Särskilda frågor av årsarbetsinkomst
Kalkylerad semesterpenning
Bestämmande av årsarbetsinkomsten
Bestående förändring

Hur förmåner verkställs

OlyL och nya förordningar (21.12.2015)
Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat nya förordningar om ersättningsnämnden och om begäran om yttrande. Närmare anvisningar om tillämpning av förordningar har meddelats i EFO:s cirkulär 21.12.2015.
Cirkulär 7/2015

Anvisningar för hanläggningen av yrkesjukdomar (EFO 20.6.2016)
Anvisningar för hanläggningen av yrkesjukdomar har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 20.6.2016
Allmän anvisning 20.6.2016

Rehabilitering

Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering (17.11.2015)
Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering har meddelats genom EFO:s cirkulär 17.11.2015.
Cirkulär 5/2015

Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan (25.4.2016)
Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 25.4.2016
Allmän anvisning 25.4.2016

Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (EFO 23.5.2016)
Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 23.5.2016
Allmän anvisning 23.5.2016

Frivilliga försäkringar
Skadefall som ersätts

Anvisningar för hanläggningen av yrkesjukdomar (EFO 20.6.2016)
Anvisningar för hanläggningen av yrkesjukdomar har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 20.6.2016
Allmän anvisning 20.6.2016

2017-06-12

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen