Image -

Tidningen Tapaturmavakuutus

Tidningen Tapaturmavakuutus som ges ut av Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) utkommer i tryckt form två gånger om året.

Du kan beställa en årgång av tidningen Tapaturmavakuutus från Olycksfallsförsäkringscentralen genom att kontakta TVK, Sanna Holmkvist (förstanamn.efternamn@tvk.fi).

2017-06-14

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen