Cirkulär och anvisningar

Enligt lagen om olycksfallsförsäkring är en av OFF:s uppgifter att ge försäkringsanstalterna anvisningar om verkställigheten av lagstadgad olycksfallsförsäkring. Ända till slutet av år 2006 har OFF:s anvisningar publicerats som cirkulär och därefter som meddelande eller anvisningar.

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) har som lagstadgad uppgift att främja ett enhetligt ersättningsförfarande i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring, t.ex. genom att ge allmänna anvisningar. EFO:s allmänna anvisningar kallas cirkulär.

På denna sida finns OFF:s och EFO:s centrala cirkulär från och med år 2015. Äldre cirkulär och anvisningar samt en lista av dem finns på OFF:s finskspråkiga sidor och kan vid behov fås från OFF.

Modifierad 04.12.2015