Image -

Kontaktuppgifter

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK)

Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors
Email: fornamn.efternamn@tvk.fi
Fax 0404 504 246

TVKs medlemmar

OBS! Telefonnumren som finns nedan är inte till mobiltelefoner dvs. man kan inte skicka textmeddelanden till dessa numren. 

Försäkringsregister

vakuutusrekisteri@tvk.fi | Servicenumret 0409 220 930

Inspektion

valvonta@tvk.fi | Servicenumret 0409 221 223

Ersättningsservice av försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdom

Servicenummer 0404 504 210

Notera vänligen att telefonnumren till Ersättningsnämnden för olycksfallsärendens (EFO)  finns nedanför.

Assistentteam

Servicenumret 0404 504 240

Aktuarie- och statistikenhet

Ville Lilja, aktuar direktör, telefon 0409 221 413

Aktuarservice:
Katri Kytömäki, statistikmatematiker, telefon 0404 504209
Anastasia Viio, matematiker, telefon 0404 504 258
Juha Tiensuu, matematiker, telefon 0409 220 801

Statistikservice:

Juha Hemminki, statistikchef, telefon 0404 504 204
Jussi Laatunen, data-analytiker, telefon 0404 504 263
Miia Mecklin-Mattila, BI-arkitekt, telefon 0404 504 219
Katja Sandberg, data-analytiker, telefon 0404 504 726

Information- och inspektionenhet

Mika Tynkkynen, direktör, telefon 0404 504 236

Forsknings- och analysservice

Marja Kaari, forskningschef, telefon 0404 504 234
Otto Veijola, arbetsskyddsspecialist, telefon 0409 220 985
Janne Sysi-Aho, database analyst, telefon 0404 504 232

ICT

Katja Impivaara-Ursin, ICT-chef, telefon 0404 504 205

Kommunikation

Sanna Sinkkilä, kommunikationchef, telefon 0404 504 262

Försäkringsregister

vakuutusrekisteri@tvk.fi | Servicenumret 0409 220 930

Inspektion

Niina Laakso, chef, telefon 0404 504 215
Tuula Eronen, handläggare av inspenktion, telefon 0404 504 203
Hanna Piha, inspektionsspecialist, telefon 0409 220 923
Janne Sysi-Aho, database analyst, telefon 0404 504 232
Maija Uski, handläggare av inspektion, telefon 0404 504 237

valvonta@tvk.fi | Servicenumret 0409 221 223

Juridiska-och ersättningsenhet

Kirsi Pohjolainen, direktör, telefon 0404 504 225
Merja Salonen, jurist, telefon 0404 504229
Annu Vento, jurist, telofon 0404 504 265

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO)

Kirsi Salo, chef av EFOs byrå, jurist, telefon 0404 504 228
Elina Isaksson, jurist, telefon 0404 504 243
Reetta Kantanen, föredragare, telefon 0404 504 207
Mari Karttunen, jurist, telefon 0409 221412

Ersättningstjänsten

Heli Lagerblom, ersättningschef, telefon 0404 504 216

Försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdom

Servicenummer 0404 504 210

Reetta Louhivaara, ersättningsspecialist, telefon 0409 220 502
Merja Nuutilainen, ersättningsspecialist, telefon 0404 504 224
Heli Sarrivaara, ersättningsspecialist, telefon 0404 504 231

Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool

Telefon 0409 222 900 Telefax 0404 504 246
www.trhv.fi E-post: förnamn.efternamn(at)tvk.fi, trhv(at)tvk.fi

Merja Hintsanen, Ersättningshandläggare, tlf 0409 222 904
Katriina Lindholm, Ersättningsspecialist, tlf 0409 222 905
Tuula Uusitalo, Ersättningshandläggare, tlf 0409 222 902
Sirpa Viinikainen, Ersättningsspecialist, tlf 0409 222 903

Forsäkringsläkare

Jari Rechardt, försäkringsläkare

Administration

Ledning

Janne Reini, VD, telefon 0409 222 907

Assistentteam

Servicenumret 0404 504 240
Merja Aaltonen, teamchef, telefon 0404 504 202
Sanna Holmkvist, administrativ assistent, telefon 0409 220 453
Anne Väyrynen, administrativ assistent, telefon 0404 504 241

2018-02-06

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen