Statistik om avvisande beslut

Enligt en beräkning av Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (i dag Olycksfallsförsäkringscentralen) meddelade försäkringsbolagen och Statskontoret år 2012 avvisande beslut i 5,6 procent av alla fall som gällde den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och därmed anslutna frivilliga arbets- och fritidsförsäkringar. 

Med avvisande beslut avses ett fall där olycksfallet inte alls ansetts ersättningsbart på juridiska eller medicinska grunder.

Modifierad 31.08.2016