Statistikinformation om olycksfall i arbetet

Försäkringsbolagen ersatte år 2014 sammanlagt 116 331 olycksfall i arbete som drabbat löntagare. Mängden är cirka 5,6 % mindre än året innan. Av de ersatta olycksfallen i arbetet inträffade 98 743 i arbete eller i förhållanden som härrör från arbetet. Antalet olycksfall som inträffat på arbetsplatsen för löntagare minskade från 2013 med cirka 2,8 % och antalet färdolycksfall med cirka 18,7 %. 

År 2014 inträffade 29,2 ersatta olycksfall på arbetsplatsen per en miljon arbetstimmar. Denna frekvensnivå innebär i praktiken att det i genomsnitt ersattes ett olycksfall som inträffat på arbetsplatsen per cirka 22 löntagare. 

Förekomsten av olycksfall som inträffat på arbetsplatsen minskade något från år 2013, då förekomsten var 29,6 olycksfall som inträffat på arbetsplatsen per en miljon arbetstimmar. 

År 2013 omkom 16 löntagare i olycksfall som inträffat på arbetsplatsen och 13 löntagare i färdolycksfall. Antalet är det lägsta någonsin. Enligt OFF:s förhandsuppskattning omkom 20 löntagare i olycksfall som inträffat på arbetsplatsen år 2014. 

Till företagare som tecknat frivillig olycksfallsförsäkring för företagare ersattes 6 572 olycksfall i arbetet av vilka 508 var färdolycksfall.

Modifierad 31.08.2016