TVK betalar ersättningar till dessa länder

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.  

EES-länderna: (Island, Liechtenstein, Norge). 

Länder med avtal om social trygghet i ärenden som gäller olycksfall i arbetet och yrkessjukdom: Israel, Quebec.

Modifierad 30.08.2016