Kuva -

TVK:n tehtävät

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. Lisäksi TVK muun muassa käsittelee vakuuttamattomassa työssä sattuneiden vahinkotapahtumien korvausasiat. TVK tehtävänä on myös ylläpitää tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä valvoa työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden toteutumista.

Jokaisen vakuutuslaitoksen, joka harjoittaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta on lain mukaan oltava TVK:n jäsen.
TVK:n asemasta ja tehtävistä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa TyTAL 459/2015 (Finlexin sivut).

2.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;