Kuva -

Pikapakki - Tilastosovellus

Pikapakki on ohjelma, jolla tuotetaan tilastoja palkansaajille sattuneiden työpaikka- ja työmatkatapaturmien lukumääristä sekä työpaikkatapaturmien taajuuksista. Taajuudella tarkoitetaan tapaturmien lukumäärää suhteutettuna tehtyihin työtunteihin. Pikapakki on kevennetty versio asiantuntija- ja viranomaiskäytössä olevasta Tapaturmapakki-sovelluksesta.

Huom! Tällä hetkellä Pikapakki kysyy käyttäjätunnuksen tuotettaessa 1. raporttia, käyttäjätunnus: "pakki" ja salasana: "pakki"

Käyttöohje

Tuotettavan tilaston tyyppi valitaan ensin ”tilasto”-alasvetolaatikosta. Tämän jälkeen valitaan, tuotetaanko tilasto kaikista tapaturmista vai rajataanko tilastoon vain vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat. Oletuksena tilasto tuotetaan kaikista tapaturmista. Työpaikkatapaturmien sekä työmatkatapaturmien taulukointi on mahdollista rajata myös tärkeimpiin päätoimialoihin.

Seuraavaksi valitaan tilaston muuttujat. Samalla kertaa voi valita useammankin kuin yhden muuttujan. Käytettävissä oleva muuttujavalikko riippuu valitusta tilastosta. Esimerkiksi kaikkia työpaikkatapaturmille määriteltyjä muuttujia ei ole määritelty työmatkatapaturmille. Jokaista valittua muuttujaa kohti tuotetaan ristiintaulukko, jossa sattumisvuosi toimii sarakemuuttujana. Sattumisvuosi on aina kiinteä sarakemuuttuja, joten sitä ei löydy muuttujavalikosta.

Muuttujien kuvaukset

Lopuksi valitaan tilaston esitysmuoto. Oletuksena tilasto tulostuu selaimeen uudelle välilehdelle. Halutessaan tilaston saa tulostettua myös excel-, pdf- tai rtf-tiedostoon.

Aineiston kuvaus

Taulukoitava tilastoaineisto koostuu palkansaajille (pakollisesti vakuutetut) sattuneista työtapaturmista:

  • työpaikkatapaturmista, eli työssä, työtehtävissä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneista tapaturmista
  • työmatkatapaturmista, eli kodin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneista tapaturmista, tai
  • työpaikkatapaturmien taajuuksista. Työpaikkatapaturmien taajuus lasketaan suhteuttamalla työpaikkatapaturmien lukumäärä tehdyn työn määrään.

Työpaikka- ja työmatkatapaturmatilastoissa yksikkönä on korvaukseen johtanut vahinko. Mikäli samassa vahingossa loukkaantuu useampi kuin yksi palkansaaja, näkyy onnettomuus taulukoissa niin monena työtapaturmana kuin loukkaantuneita palkansaajia on. Työpaikkatapaturmataajuuden yksikkö: työpaikkatapaturmien lkm./miljoonaa työtuntia.

Aineistossa eivät ole mukana:

  • palkansaajille korvatut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 
  • vapaaehtoisista työajanvakuutuksista korvatut tapaturmat, käytännössä yrittäjille sattuneet vahingot 
  • vapaa-ajan vakuutuksista korvatut vahingot
  • Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen korvaamat vahingot

Tiedot tehdyn työn määrästä saadaan Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksesta. Työtuntiaineistoon tehdään Tapaturmavakuutuskeskuksessa (TVK) kaksi muunnosta, jotta sen toimialajako saadaan vastaamaan vahinkoaineiston toimialajakoa. Kuntasektori kootaan erilliseksi päätoimialaksi ”Z Kuntasektori” ja vuokratyönä tehty työ siirretään työn käyttäjätoimialoilta toimialalle ”78 Työllistämistoiminta”, joka on osa päätoimialaa ”N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta”. Taajuuksien laskennassa työpaikkatapaturmien lukumäärään ei lasketa mukaan oppilaita ja hoitolaitoshoidokkeja, koska Tilastokeskus ei Työvoimatutkimuksella kerää tietoja näiden erityisryhmien tekemien työtuntien määrästä.

Lisätietoja: työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, puhelin 040 4504 232,  tutkimuspäällikkö Marja Kaari, puhelin 0404 504234 sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tvk.fi. 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus