Kuva -

Vahvistetut tapaturmaeläkkeet

Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2014

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2014 yhteensä 320 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta, eli eläkkeitä vahvistettiin 21 kpl vähemmän kuin vuonna 2013 ja 65 kpl vähemmän kuin vuonna 2012. Uusista tapauksista 177 oli täysiä eläkkeitä ja loput 143 osaeläkkeitä. Täysien eläkkeiden määrä siis väheni ja osaeläkkeiden määrä kasvoi vuodesta 2013. Osaeläkettä saavan henkilön ansiotaso on alentunut tapaturman seurauksena, mutta hän kuitenkin jatkaa työelämässä.

Palkansaajille sattuneista työpaikkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin vuonna 2014 yhteensä 186, eli 32 tapausta vähemmän kuin vuonna 2013. Työmatkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin 12 kpl enemmän kuin edellisvuonna. Ammattitaudeista aiheutuneiden eläkkeiden lukumäärä pysyi lähes ennallaan.

Tilastoja vahvistetuista tapaturmaeläkkeistä 2009-2014

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus