Kuva -

Työpaikkakuolemat 2017

Tälle sivulle on listattu Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työtapaturmakuolemantapaukset vuonna 2017. Listalla ei ole mukana talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Lisätietoja: Otto Veijola, työturvallisuusasiantuntija, puhelin 0409 220985


13. Sattumispäivä 25.8.2017

Työntekijä putosi yli 15 metrin korkeudesta voimajohtopylväästä voimajohtotyömaalla ja kuoli saamiinsa vammoihin.

Työympäristö: 29 Muut luettelemattomat työmaat


 

12. Sattumispäivä 25.8.2017

Kaivukoneen kuljettaja kuoli hakkuutyömaalla koneen kaatuessa veteen. Koneen runko oli murtunut kääntöpyörästä ja ohjaamo oli pudonnut veteen. Kuljettaja oli ilmeisesti saanut kuolemaan johtaneet vammat iskiessään päänsä ohjaamon rakenteisiin. 

Työympäristö: 29 Muut luettelemattomat työmaat


11. Sattumispäivä 22.8.2017

Linja-auton kuljettaja kuoli peräänajossa moottoritiellä. Vielä tuntemattomasta syystä johtuen siirtoajossa olleen linja-auton kuljettaja törmäsi rekan perään ja kuoli saamiinsa vammoihin. 

Työympäristö: 60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet 


 

10. Sattumispäivä 9.8.2017

Kaksi työntekijää saivat suurjännitelinjasta sähköiskun tehdasalueella. Työntekijät olivat siirtämässä rekalla tehtaalle tuotuja 600-700 kilon suurelementtejä varastointipaikalle. Työntekijät olivat katsoneet elementille sopivan paikan. Elementti heilui nostossa, joten toinen työntekijä oli mennyt ottamaan elementistä kiinni, jolloin työntekijä tippui saman tien maahan mennen samalla elottomaksi. Työntekijä oli pitkän elvytyksen jälkeen viety tiedottomana keskussairaalaan, mutta kuoli saamiinsa vammoihin noin viikkoa myöhemmin. Myös toinen työntekijä oli kaatunut elementin lähelle, mutta päässyt ryömien elementin läheisyydestä pois. Elementin laskemispaikka oli noin kahden metrin päässä sähkölinjasta. Toinen työntekijä oli nähnyt valokaaren kuolleen työntekijän jaloissa.

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja


 

9. Sattumispäivä 31.7.2017

Työpari oli ollut imemässä suurtehoimuria käyttäen hiekkaa omakotitalotyömaalla. Työpari oli lähtenyt tyhjentämään säiliöauton hiekalla täytettyä säiliötä. Tyhjennyksen yhteydessä säiliö oli osunut yllä oleviin 20kw voimalinjoihin, jolloin ajonevon kytkimiä käyttänyt työntekijä oli saanut voimakkaan sähköiskun käteensä. Työntekijä oli seisonut tuolloin maassa ajoneuvon vieressä, jolloin sähkövirta oli kulkeutunut hänen läpi maahan. Työntekijä kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa viikkoa myöhemmin.

Työympäristö: 60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet 


 

8.Sattumispäivä 26.7.2017

Työntekijä kuoli hapen puutteeseen sikalan kuivakaivossa. Työntekijä oli ollut tekemässä lietelantapumpun huoltotöitä ennen onnettomuuden tapahtumista. Työntekijä kuoli hapen puutteeseen. 

Samankaltaisia onnettomuuksia on tutkittu TOT-tutkinnassa mm. tunnisteilla: 

TOT 2/14 Bioenergian käyttöön liittyvät työpaikkakuolemat (teematutkinta)

TOT 3/12 Työntekijä menehtyi rikkivetyyn metallien talteenottolaitoksella

Työympäristö: 39 Muut alkutuotannon työympäristöt (Sikala)

 


 

7. Sattumispäivä 25.7.2017

Terästeollisuudessa toimivan yrityksen työntekijä oli ollut ilmeisesti siirtämässä nosturiin kiinnitettyä 7000 kg:n painoista teräsrullaa. Ilmeisesti työntekijä oli katkaissut rullan sidonnassa käytetyn metallivanteen metallisaksilla ja rulla oli purkaantunut äkillisesti. Rulla oli purkaantuessaan osunut työntekijään, joka oli kaatunut päin vieressä olevaa jassikkaa ja lyönyt päänsä. Työntekijä kuoli iskusta saamiinsa vammoihin. 

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja


 

6. Sattumispäivä 15.5.2017

Rivitalon korjaustyömaalla oltiin aloittamassa viemäriputkien korjaustöitä. Rakennuksen alapuolella olevaa täyttöhiekkaa oli aloitettu poistamaan suurtehoimuria käyttäen, jotta viemäriputket saataisiin esiin. Imutyötä tehnyt kokenut työntekijä oli ehtinyt poistaa hiekkaa sen verran, että oli pystynyt ryömimään anturan alta rakennuksen alapohjan alle niin, että jalat olivat vielä rakennuksen ulkopuolella. Täyttöhiekkaa oli alapohjan alla noin metrin verran. Täyttöhiekka sortui työntekijän päälle, jolloin hänen hapensaantinsa estyi. Työntekijä kuoli saamiinsa vammoihin saman viikon lopulla.

Samankaltainen onnettomuus on tutkittu TOT-tutkinnassa tunnistella TOT 1/16 "Työntekijä jäi maansortuman alle paritalon viemäritöissä"

Työympäristö: 22 Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus


5. Sattumispäivä 7.4.2017

Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajana toiminut yrittäjä jäi puristuksiin liikkeelle lähteneen perävaunun alle. Yrittäjä oli ilmeisesti istunut ajoneuvon ja perävaunun välissä, kun perävaunu oli lähtenyt liikkeelle. Yrittäjä oli jäänyt perävaunun etummaisten renkaiden väliin puristuksiin. Yrittäjä kuoli välittömästi tapahtumapaikalle.

Työympäristö: 60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet 


4. Sattumispäivä 23.2.2017

Kokenut dumpperin kuljettaja puristui lavan ja ajoneuvon rungon väliin hakkuutyömaalla. Kuljettaja on todennäköisesti mennyt korjaamaan jotain koneen rungon päälle ja ollut selkä lavaan päin, kun lava on tuntemattomasta syystä johtuen laskeutunut alas. Tapahtumalla ei ole silminnäkijöitä, eikä koneesta ole löydetty sellaista teknistä vikaa, joka voisi selittää tapahtumia. Todennäköisesti kuljettaja on jättänyt lavan nostokytkimen kellunta-asentoon ja lava on tuulen puuskasta johtuen alkanut laskeutumaan. 

Työympäristö: 23 Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuna)


3. Sattumispäivä 23.1.2017

Työntekijä oli tekemässä siltanosturissa kiinni olleen teräskappaleen hitsaustöitä. Työntekijä ei havainnut siltanosturin liikkumista, jolloin hän puristui vieressä olleen työtason ja kappaleen väliin. Siltanosturin liinoissa kiinni ollut kappale liikkui nosturin mukana aina niin pitkälle kunnes se törmäsi työpisteiden välissä olleisiin pylväisiin. Liinat katkesivat ja kappale putosi maahan. Työntekijä kuoli saamiensa vammojen seurauksena sairaalassa.

Tapaturmatiivistelmä on luettavissa osoitteessa työpaikkakuolemat.fi

Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja (konepaja)


2. Sattumispäivä 18.1.2017

Median tietojen mukaan kuljettaja kuoli kahden rekan törmäyksessä. Törmäyksen seurauksena toinen rekoista putosi moottoritiesillalta alas. Pudonneen rekan kuljettaja kuoli välittömästi saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla.

Työympäristö: 60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet 


1. Sattumispäivä 10.1.2017 

Työntekijä teki peruskorjaustyömaalla seinärakenteiden purkutyötä timanttisahalla. Ilmeisesti sahan terä oli jäänyt kiinni ja irrotessaan potkaissut niin, että se oli osunut työntekijään. Työntekijä sai terän leikkaamisesta kuolemaan johtaneet vammat.

Tapaturmatiivistelmä on luettavissa osoitteessa työpaikkakuolemat.fi

Työympäristö: 22 Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus

8.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus