Kuva -

Työpaikkakuolemat 2017

Tälle sivulle on listattu Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon tulleet työtapaturmakuolemantapaukset vuonna 2017. Listalla ei ole mukana talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Lisätietoja: Otto Veijola, työturvallisuusasiantuntija, puhelin 0409 220985


6. Sattumispäivä 15.5.2017

Rivitalon korjaustyömaalla oltiin aloittamassa viemäriputkien korjaustöitä. Rakennuksen alapuolella olevaa täyttöhiekkaa oli aloitettu poistamaan suurtehoimuria käyttäen, jotta viemäriputket saataisiin esiin. Imutyötä tehnyt kokenut työntekijä oli ehtinyt poistaa hiekkaa sen verran, että oli pystynyt ryömimään anturan alta rakennuksen alapohjan alle niin, että jalat olivat vielä rakennuksen ulkopuolella. Täyttöhiekkaa oli alapohjan alla noin metrin verran. Täyttöhiekka sortui työntekijän päälle, jolloin hänen hapensaantinsa estyi. Työntekijä kuoli saamiinsa vammoihin saman viikon lopulla.

Samankaltainen onnettomuus on tutkittu TOT-tutkinnassa tunnistella TOT 1/16 "Työntekijä jäi maansortuman alle paritalon viemäritöissä"

Työympäristö: 22 Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus


5. Sattumispäivä 7.4.2017

Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajana toiminut yrittäjä jäi puristuksiin liikkeelle lähteneen perävaunun alle. Yrittäjä oli ilmeisesti istunut ajoneuvon ja perävaunun välissä, kun perävaunu oli tuntemattomasta syystä lähtenyt liikkeelle ja Yrittäjä jäänyt sen etummaisten renkaiden väliin puristuksiin. Yrittäjä kuoli välittömästi tapahtumapaikalle.

Työympäristö: 60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet 


4. Sattumispäivä 23.2.2017

Kokenut dumpperin kuljettaja puristui lavan ja ajoneuvon rungon väliin hakkuutyömaalla. Kuljettaja on todennäköisesti mennyt korjaamaan jotain koneen rungon päälle ja ollut selkä lavaan päin, kun lava on tuntemattomasta syystä johtuen laskeutunut alas. Tapahtumalla ei ole silminnäkijöitä, eikä koneesta ole löydetty sellaista teknistä vikaa, joka voisi selittää tapahtumia.

Työympäristö: 23 Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuna)


3. Sattumispäivä 23.1.2017

Työntekijä oli tekemässä silanosturissa kiinni olleen kappaleen hitsaustöitä. Mahdollisesti siltanosturin ohjaimen vikaantumisesta tai ohjausvirheestä johtuen nosturi on lähtenyt liikkeelle. Liinat katkesivat ja kappale putosi työntekijän päälle. Työntekijä kuoli saamiensa vammojen seurauksena sairaalassa.

 Työympäristö: 11 tuotantolaitos, tehdas, työpaja (konepaja)


2. Sattumispäivä 18.1.2017

Median tietojen mukaan kuljettaja kuoli kahden rekan törmäyksessä. Törmäyksen seurauksena toinen rekoista putosi moottoritiesillalta alas. Pudonneen rekan kuljettaja kuoli välittömästi saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla.

Työympäristö: 60 Julkinen työympäristö, liikuntapaikat, liikennevälineet, liikenneväylät ja pysäköintialueet 


1. Sattumispäivä 10.1.2017 

Työntekijä teki peruskorjaustyömaalla seinärakenteiden purkutyötä timanttisahalla ja sai kuolemaan johtaneet vammat.

Työympäristö: 22 Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus