Kuva -

TVK korvaa

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) käsittelee korvausasian silloin, kun vahinkotapahtuma on sattunut vakuuttamattomassa työssä.

Näille sivuille on kerätty toimintaohjeet korvauksen hakemiseksi TVK:sta. Korvausta työtapaturmasta tai ammattitaudista haetaan TVK:sta silloin, kun työnantajalla ei ole ollut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta vahinkotapahtuman sattuessa. Korvausasian voi saattaa TVK:een selvittelyyn työntekijä, työnantaja tai hoitolaitos näillä sivuilla annettujen tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus