Kuva -

Toisessa maassa vakuutettu

Pääsääntöisesti Suomessa tehtävä työ tulee vakuuttaa Suomessa työntekijän kansalaisuudesta riippumatta. Poikkeuksen muodostavat ns. lähetetyt työntekijät (EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta). Lähetetyllä työntekijällä on lähtömaastaan todistus A1 (tai E101), joka osoittaa, että hänen vakuutusturvansa on lähtömaassa eikä häntä tarvitse vakuuttaa Suomessa. Kun vahingoittunut on ns. lähetetty työntekijä, on työnantajan otettava työtapaturma- ja ammattitautitapauksissa yhteyttä Tapaturmavakuutuskeskukseen (TVK).

TVK hoitaa Suomessa EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetuksiin perustuvia asuin- ja oleskelupaikan laitoksen tehtäviä. Tämä tarkoittaa, että TVK voi korvata työtapaturman tai ammattitaudin takia Suomessa aiheutuneita luontoisetuisuuksia seuraavissa tilanteissa:

 • lähetetylle työntekijälle (EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta), joka on loukkaantunut työtapaturmassa Suomessa. Työntekijällä tulee olla lähtömaastaan todistus A1 / E101 ja sen on oltava voimassa tapaturmahetkellä.
 • työntekijälle, joka on loukkaantunut työtapaturmassa tai altistunut ammattitaudin aiheuttavalle tekijälle ulkomailla (EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa) ja muuttaa tai palaa sen jälkeen asumaan Suomeen.

EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

ETA-maat: Islanti, Liechtenstein, Norja

Sosiaaliturvasopimusmaat työtapaturma ja ammattitautiasioissa: Israel, Quebec.

Lähetetty työntekijä

Työtapaturman sattuessa tai ammattitaudin ilmetessä lähetetylle työntekijälle TVK:lle toimitetaan seuraavat tiedot:

 • vahingoittuneen henkilötiedot ja osoitetiedot sekä työskentely- että kotimaassa
 • työnantajan nimi sekä osoitetieto
 • tieto lähetetyn työntekijän todistuksen (A1 / E101-lomakkeen) olemassaolosta / kopio todistuksesta 

Hoitolaitos toimittaa yleensä sairaanhoidon laskut ja muut asiakirjat TVK:lle. Työntekijä tai työnantaja voi myös itse toimittaa työtapaturmasta aiheutuneet laskut (esim. matka- ja lääkekulut) TVK:lle.

Jos kyseessä on Suomesta ulkomaille lähetetty työntekijä, käsitellään työtapaturma- tai ammattitautiasia kyseisen työnantajan vakuutusyhtiössä.

Työtapaturma / ammattitauti ulkomailla

Kun työtapaturma on sattunut ulkomailla (EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa) ja vahingoittunut Suomeen muutettuaan/palattuaan saa sairaanhoitoa tapaturmavammaan, TVK:een toimitetaan seuraavat tiedot:

 • henkilö- ja osoitetiedot sekä tapaturmahetken työnantajan nimi ja osoitetieto
 • lääkärinlausunnot
 • työtapaturmasta Suomessa aiheutuneet laskut (esim. matka- ja lääkekulut) ja muut mahdolliset työtapaturmaan liittyvät asiakirjat

Samat ohjeet pätevät myös, jos kyseessä on ammattitauti, eli vahingoittunut on altistunut ulkomailla.

Korvaaminen edellyttää maksulupaa

Edellä mainituissa tapauksissa toimivaltainen maa ratkaisee sen, voidaanko työtapaturmasta maksaa korvauksia. Lähetetyn työntekijän kohdalla toimivaltainen maa on lähettävä maa.

Henkilö, joka on loukkaantunut työtapaturmassa tai altistunut ammattitautia aiheuttaville tekijöille ulkomailla ja muuttanut sen jälkeen Suomeen, toimivalta korvattavuuden ratkaisemisessa on silloisessa työskentelymaassa.

TVK pyytää aina toimivaltaisesta maasta maksuluvan ennen kuin se voi maksaa korvauksia työtapaturmasta tai ammattitaudista. Jos toimivaltaisesta maasta ei saada maksulupaa, ei Suomessa aiheutuneita kustannuksia voida korvata.

Mitä korvataan

Asuin- ja oleskelupaikan laitokset maksavat korvauksia oman maansa lainsäädännön mukaisesti eli Suomessa TVK maksaa korvauksia työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Maksuluvan saatuaan TVK voi maksaa työtapaturmasta korvauksia sairaanhoitoetuuksista (ns. luontoisetuuksista). Näitä ovat mm. seuraavat:

 • sairaanhoidon kulut (vamman tai sairauden hoito ja tutkimukset)
 • lääkekulut ja hoitotarvikkeet
 • matka- ja majoituskulut
 • sairaanhoitona annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen kulut
 • lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä aiheutuvat kulut

Korvaaminen

Rahaetuudet (kuten ansionmenetyskorvaus) maksetaan toimivaltaisesta maasta.

TVK käsittelee asian työtapaturma- ja ammattitautilakia soveltaen. Kun asia on ratkaistu, vahingoittuneelle lähetetään päätös, johon voi hakea muutosta. Asiaan liittyvät laskut kannattaa aina toimittaa TVK:lle, vaikka niiden korvattavuudesta ei olisikaan varmuutta.

Toisessa maassa vakuutettujen kohdalla korvausasian käsittelyaika voi olla pitkä, jopa useita kuukausia. Tämä johtuu siitä, että maksulupaa pyydetään toisesta valtiosta.

Epäselvissä asioissa yhteyttä korvausyksikköön, puh. 0404 504 210. Postiosoitteemme on Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus