Kuva -

Ersättning

Syftet med försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom är att ersätta förluster som beror på arbetsolycksfall eller yrkessjukdom.

Arbetsolycksfall och yrkessjukdom definieras i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (föreskriftssamling 459/2015, förkortas OlyL). Ersättningarna fastställs både vid arbetsolycksfall och yrkessjukdom enligt OlyL.

Läs mer om lagstiftning

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;