Kuva -

Anvisningar

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) har som ett lagstadgad uppgift att främja en enhetlig skadereglering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar t.ex. genom att utfärda allmänna anvisningar.

Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK) allmänna uppgift är att utfärda rekommendationer i syfte att främja en enhetlig verkställighet av lagen i ärenden som inte hör till uppgifterna för EFO.

På dessa sidor finns EFO:s och TVK:s centrala allmänna anvisningar gällande tillämpning av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Cirkulär som inte har publicerats kan vid behov fås från TVK.

Sjukvårdsersättningar

Medicinsk rehabilitering

 • Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan (25.4.2016)
  Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 25.4.2016
  Allmän anvisning 25.4.2016

Årsarbetsinkomst

Dagpenning och olycksfallspension

Menersättning

 • Ersättning för yrkesinriktad rehabilitering vid kroniskt irriterande kontakteksem som godkänts som en yrkessjukdom (EFO:s allmänn anvisning 12.4.2018)

 • Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering (18.12.2017)
  Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 18.12.2017
  Allmän anvisning 18.12.2017

 • Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering (17.11.2015)
  Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering har meddelats genom EFO:s cirkulär 17.11.2015.
  Cirkulär 5/2015

 • Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan (25.4.2016)
  Anvisningar för ersättningsfunktionen för rehabilitering som avser funktionsförmågan har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 25.4.2016
  Allmän anvisning 25.4.2016

 • Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (EFO 23.5.2016)
  Anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 23.5.2016
  Allmän anvisning 23.5.2016
 • Anvisningar för hanläggningen av yrkesjukdomar (EFO 20.6.2016)
  Anvisningar för hanläggningen av yrkesjukdomar har meddelats genom EFO:s allmän anvisning 20.6.2016
  Allmän anvisning 20.6.2016

12.4.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;