Kuva -


Tillbaka

Kalkylerad semesterpenning

(21.9.2016)

Semesterpenning eller semesterpremie enligt kollektivavtalen räknas med i årsarbetsinkomsten enligt 28 § i lagen om olycksfallsförsäkring och 71 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Semesterpenningens kalkylerade belopp utgör 1/24-del av arbetsinkomsten omräknad på årsnivå. Om semesterpenningen enligt lönebestämningsgrunderna i kollektivavtalet inkluderar semesterlön, räknas den kalkylerade semesterpenningen på basis av grunderna i fråga. Semesterpenningen räknas på detta sätt t.ex. i kollektivavtalet inom byggbranschen, enligt vilket semesterpenningens andel av lönen är 18,5 procent.

Semesterpenningen som uträknats för arbetstagaren läggs till arbetsinkomsten på årsnivå. Om semesterpenning inte har betalats eller om semesterpenningen är mindre än den kalkylerade semesterpenningen, används den kalkylerade semesterpenningen i beräkningen. Kalkylerad semesterpenning läggs inte till arbetsinkomsten om arbetstagaren inte är berättigad till semesterpenning.

Vid beräkningen av semesterpenningens kalkylerade belopp beaktas arbetsinkomsterna under ett år före skadedagen utan semesterpenning, den retroaktiva inverkan av löneförhöjningar som ingår i perioden samt oavlönad frånvaro och natura förmåner på årsnivå.

Anvisningar som utskriftsversion (pdf)

Tillbaka

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;