Kuva -

Tillbaka

Ordningsföljd för avdrag på dagpenning som betalas med stöd av OlyL

I denna anvisning behandlas ordningsföljden för avdrag som görs på dagpenningen i försäkringar för arbetstid och för fritid i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Avdrag är medverkansavdrag i enlighet med 61 §, avdrag för löntagarpremier i enlighet med 62 § samt s.k. FPA-avdrag i enlighet med 202 § i OlyL. Utöver detta ska nedsatt arbetsförmåga (57 §) och lön för sjukdomstid som arbetsgivaren betalar för samma tid som dagpenning betalas till den skadade beaktas.

Denna anvisning upphäver EFO:s allmänna anvisning som meddelades 23.5.2016 om ordningsföljden för avdrag på dagpenningar som betalas på grund av fritidsförsäkringar.

Ordningsföljd för avdrag

På det fulla beloppet på dagpenning görs avdrag i följande ordningsföljd:

  1. Nedsatt arbetsförmåga
  2. FPA-avdrag
  3. Medverkansavdrag
  4. Lön för sjukdomstid som betalas av arbetsgivaren
  5. Avdrag för löntagarpremier

FPA-avdraget gäller endast olycksfall på fritiden och avdraget görs i enlighet med tabellen i 202 § i OlyL. Beloppet utan avdrag i tabellen avser dagpenningsbeloppet enligt nedsatt arbetsförmåga (se exempel 4).

Avdraget för löntagarpremier är ett kalkylerat avdrag som inte betalas/redovisas någonstans. Syftet med avdraget är att beloppet på den dagpenning som betalas till den skadade ska motsvara den inkomstnivå som den skadade skulle få i lön efter avdrag som görs på lönen för samma tid. Löntagarpre-mierna avdras till sist, eftersom detta avdrag inte görs på t.ex. dagpenningen som betalas till arbetsgivaren. Avdraget för löntagarpremier riktas alltså i alla situationer endast till den del av dagpenningen som betalas till den skadade. Även om arbetsgivaren inte har betalat lön för sjukdomstid, görs avdraget för löntagarpremier sist, då behandlingen av fallen är enhetlig i fråga om avdrag.

Exempel 1.

Den skadade har råkat ut för ett olycksfall i arbetet 5.11.2018. Den skadade är helt arbetsoförmögen 5.11.2018–20.1.2019. Arbetsgivaren betalar 1 800 euro i lön för sjukdomstid för tiden 6.11–3.12.2018 och 1 700 euro för tiden 4.12.2018–30.12.2018.

Dagpenningen för tiden 6.11–3.12.2018 betalas i sin helhet till arbetsgivaren på grund av lönen för sjukdomstid som denne betalat.

Dagpenningen från och med 4.12.2018 grundar sig på den skadades årsarbetsinkomst, som är 28 750 euro. Dagpenningens belopp 28 750 e / 360 = 79,86 e/d. Till arbetsgivaren betalas ett belopp som motsvarar lönen för sjukdomstid och löntagarpremierna avdras på den återstående dagpenningen som betalas till den skadade.

Dagpenning 4.12.2018–30.12.2018

79,86 €/d x 27 d = 2 156,22 €


Lön för sjukdomstid som betalas av arbetsgivaren

1 700,00 €


Dagpenning som betalas till den skadade

2 156,22 € – 1 700,00 € = 456,22 €


Avdrag för löntagarpremier 4,48 % (2018)

456,22 € x 0,0448 = 20,44 €


Dagpenning som beviljas den skadade före förskottsinnehållning

456,22 € – 20,44 € = 435,78 €

 

Exempel 2. 

Den skadade i det föregående exemplet återgår till arbetet, men efter en vecka konstateras det att det ännu inte går att arbeta på heltid och man beslutar prova på partiell återgång till arbetet. Arbetsförmågan är nedsatt med 50 % under tiden 9.1–27.1.2019. Arbetsgivaren betalar 620,00 e i lön för sjukdomstid för denna period.

Dagpenning 9.1.2019–27.1.2019

79,86 €/d x 19 d = 1 517,34 €


Nedsatt arbetsförmåga 50 %, 1 517,34 € x 0,50 = 758,67 €

758,67 €


Lön för sjukdomstid som betalas av arbetsgivaren

620,00 €


Dagpenning som betalas till den skadade

1 517,34 € – 758,67 € – 620,00 € = 138,67 €


Avdrag för löntagarpremier 4,24 % (2019)

138,67 € x 0,0424 = 5,88 €


Dagpenning som beviljas den skadade före förskottsinnehållning

138,67 € – 5,88 € = 132,79 €

 

Exempel 3.  

Den skadade har råkat ut för ett olycksfall på fritiden 5.11.2018 och dagpenning utifrån årsarbetsinkomsten betalas till den skadade för tiden 9.1.2019–27.1.2019. Arbetsgivaren har betalat 750,00 e i lön för sjukdomstid för samma period.

Dagpenning 9.1.2019–27.1.2019

195,00 €/d x 19 d = 3 705,00 €


FPA-avdrag från tabellen 50 %, när dagtraktamentet är 195,00 €/d (3 705,00 € x 0,50 = 1 852,50 €)

1 852,50 €


Lön för sjukdomstid som betalas av arbetsgivaren

750,00 €


Dagpenning som betalas till den skadade

3 705,00 € – 1 852,50 € – 750,00 € = 1 102,50 €


Avdrag för löntagarpremier 4,24 % (2019)

1 102,50 € x 0,0424 = 46,75 €


Dagpenning som beviljas den skadade före förskottsinnehållning

1 102,50 € – 46,75 € = 1 055,75 €

 

Exempel 4.  

Den skadade har råkat ut för ett olycksfall på fritiden 5.11.2018 och dagpenning utifrån årsarbetsinkomsten betalas till den skadade för tiden 9.1.2019–27.1.2019. Det är fråga om en partiell återgång till arbetet och arbetsförmågan är nedsatt med 50 %. Arbetsgivaren betalar inte lön för sjukdomstid.

Dagpenning 9.1.2019–27.1.2019

195,00 €/d x 19 = 3 705,00 €


Nedsatt arbetsförmåga 50 % (3 705,00 € x 0,50 = 1 852,50 €)

1 852,50 €


FPA-avdrag från tabellen 70 %, när dagpenningen är 97,50 €/d, (1 852,50 € / 19 p = 97,50 €/d), 1 852,50 € x 0,70 = 1 296,75 €

1 296,75 €


Dagpenning som betalas till den skadade

3 705,00 € – 1 852,50 € – 1 296,75 € = 555,75 €


Avdrag för löntagarpremier 4,24 % (2019)

555,75 € x 0,0424 = 23,56 €


Dagpenning som beviljas den skadade före förskottsinnehållning

555,75 € – 23,56 € = 532,19 €

 

Exempel 5.  

Den skadade har råkat ut för ett olycksfall på fritiden 5.11.2018 och dagpenning utifrån årsarbetsinkomsten betalas till den skadade för tiden 9.1.2019–27.1.2019. På dagpenningen görs ett medverkansavdrag på 2/5. Arbetsgivaren har betalat 1 450,00 e i lön för sjukdomstid för samma period.  

Dagpenning 9.1.2019–27.1.2019

195,00 €/d x 19 = 3 705,00 €


FPA-avdrag från 50 %, (när dagpenningen är 195,00 €/d) 3 705,00 € x 0,50

1 852,50 €


Medverkansavdrag 40 %, 1 852,50 € x 0,40

741,00 €


Dagpenning efter avdrag

3 705,00 € – 1 852,50 € – 741,00 € = 1 111,50 €


Lön för sjukdomstid som betalas av arbetsgivaren 1 450 €, den dagpenning som betalas till den skadade är endast 1 111,50 €

1 111,50 €


Dagpenning som betalas till den skadade

3 705,00 € – 1 852,50 € – 741,00 € – 1 111,50 € = 0,00 €


Avdrag för löntagarpremier 4,24 % (2019)

0,00 €


Dagpenning som beviljas den skadade före förskottsinnehållning

0,00 €

 

 

Anvisningar som utskriftsversion (140 kb, pdf)

Tillbaka

27.2.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;