Kuva -

Förmåner

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen betalas ersättning för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Mer information om olycksfall i arbetet
Mer information om yrkessjukdom 

I fråga om skador som skett år 2016 eller senare fastställs ersättningarna utifrån lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och vissa förordningar som har utfärdats med stöd av lagen.

Ersättningar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har företräde i relation till andra lagstadgade ersättningar. Med detta avses att ärendet handläggs och ersätts först som ett olycksfall i arbetet eller som en yrkessjukdom.

Ersättningarna föreskrivs i lag och därför ersätts inte andra förluster från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

I fråga om skadefall som skett före 1.1.2016 fastställs ersättningarna utifrån lagen om olycksfallsförsäkring. Ersättningarna motsvarar ersättningarna enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar med vissa undantag.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;