Kuva -


Tillbaka

Ersättning för lön under den tid fysikalisk behandling pågår

Om den skadade får fysikalisk behandling på grund av skada eller sjukdom, betalas ersättning för lön under den tid fysikalisk behandling pågår från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

Behandlingen ska uttryckligen vara fysikalisk behandling och den ska orsaka lönebortfall. Om behandling ges t.ex. under invaliditetstiden eller utanför arbetstid, betalas inte denna separata ersättning.

Ersättning betalas för högst 30 kalenderdagar per år.

Ersättning för lön under den tid fysikalisk behandling pågår ska sökas separat genom att lämna en utredning om lönebortfallet till försäkringsbolaget. Ersättning ska sökas inom ett år från det att kostnaderna uppkom.

Tillbaka

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;