Kuva -

Försäkring

De grundläggande principerna för försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar är:

  • en arbetstagare har alltid rätt att få ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för förluster som orsakats av olycksfall i arbetet och yrkessjukdom
  • en arbetsgivare är skyldig att teckna en försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i ett försäkringsbolag efter eget val.

På sidorna om försäkring ges mer detaljerad information om huvudreglerna på olika områden, såsom om vem som omfattas av försäkring, om försäkringsskyldighet och om själva försäkringen. Dessa och många andra frågor behandlas mer ingående i Försäkringshandboken.

Försäkringshandboken har utarbetats av Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK:s) försäkringsnätverk. Nätverket tar gärna emot respons på handboken. Skicka responsen till nätverkets ansvarig: elina.holmas@tvk.fi.

Om det inte finns svar på en fråga som gäller ett enskilt fall på TVK:s webbplats eller i Försäkringshandboken, lönar det sig att kontakta det försäkringsbolag där arbetsgivaren tecknat försäkringen.

21.12.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen

dekorativ bild

Försäkringshandboken

Försäkringshandboken har utarbetats av Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK:s) försäkringsnätverk. Nätverket tar gärna emot respons på handboken. Skicka responsen till nätverkets ansvarig: elina.holmas@tvk.fi.

;