Kuva -

Försäkringsskyldighet

Gäller försäkring före år 2016

Arbetsgivarens skyldighet

En arbetsgivare är skyldig att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina arbetstagare, om antalet arbetsdagar som arbetsgivaren låter utföra är över tolv till antalet under ett kalenderår. Gränsen gäller per arbetsgivare.

Arbetsdagens längd är inte av betydelse – även en timmes arbete per dag fyller definitionen på ett dagsverke.Försäkringsskyldigheten är inte beroende av arbetstagarnas antal eller utbetald lönesumma. Försäkringsskyldiga arbetsgivare är således i lika grad stora industriföretag som enskilda privathushåll, föreningar eller organisationer som låter utföra arbete i anställning. 

En försäkring ska exempelvis tas om antalet arbetsdagar som en arbetsgivare låter utföra under ett kalenderår för en arbetstagare är sex dagar och för en annan arbetstagare sju dagar.

En lagstadgad olycksfallsförsäkring ska alltid tas innan arbetet påbörjas. Olycksfallsförsäkring kan inte tecknas retroaktivt.

Småarbetsgivare

Arbetstagare som är befriade från försäkringsskyldigheten, det vill säga där antalet arbetsdagar som de låtit utföra under ett kalenderår är tolv eller färre, kallas småarbetsgivare.

En arbetstagare har alltid rätt till ersättning för ett arbetsolycksfall. OFF ansvarar för ersättningen enligt lagen om olycksfallsförsäkring av olycksfall och yrkessjukdomar som inträffar eller uppkommer i arbete hos småarbetsgivare.

Staten

Staten har ingen försäkringsskyldighet. Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar för personer i arbets- eller tjänsteförhållande hos staten ersätts ur Statskontorets medel. Ersättningarna fastställs enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Övriga offentliga samfund, såsom kommuner, kommunförbund och församlingar är försäkringsskyldiga på samma sätt som andra arbetsgivare.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;