Kuva -

Frivilliga försäkringar

Frivilliga försäkringar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) är:

  • frivillig arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för arbetstiden
  • frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden.

På frivilliga försäkringar tillämpas samma bestämmelser som på obligatoriska försäkringar, om inte annat föreskrivs i OlyL.

Ett försäkringsbolag kan inte med hjälp av försäkringsvillkoren utvidga skyddet i en frivillig försäkring. I OlyL föreskrivs om de avgränsningar som bolaget i sina försäkringsvillkor kan göra i frivilliga försäkringar för fritiden. Försäkringsbolaget kan

  • avgränsa en frivillig fritidsförsäkring till att gälla endast skadefall vid motionsidrott
  • utesluta vissa grenar inom breddidrotten
  • avgränsa den personkrets som försäkras.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;