Kuva -

Hur tecknas försäkringen?

Du kan skaffa en försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom från ditt eget försäkringsbolag. Olycksfallsförsäkringsbolagens kontaktuppgifter:

A-Försäkring Oy 
tel 010 253 000
www.a-vakuutus.fi

Försäkringsaktiebolaget Alandia
tel (018) 29 000 
www.alandia.fi

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland 
tel 010 515 10
www.if.fi

OP Försäkring Ab
tel 020 763 4010 
http://www.op.fi

Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget
tel 01019 5101
www.lahitapiola.fi

Protector Forsikring ASA 
Kalevagatan 13, 00100 Helsinki
www.protectorvakuutus.fi

LokalTapiola
tel 01019 5101 
yritysasiakkaat@LahiTapiola.fi
http://www.lahitapiola.fi

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö
tel 010 381 171
www.valionelakekassa.fi

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
tel (018) 27600
www.omsen.ax

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
tel 010 195 032
www.fennia.fi

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
tel 01019 5107
www.turva.fi

8.3.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;