Kuva -

TVK ersätter

Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska ett ersättningsärende handläggas av Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK), om skadefallet har inträffat i oförsäkrat arbete.

På dessa sidor har samlats anvisningar som ska följas vid ansökan om ersättning hos TVK. Ersättning för olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom ska sökas hos TVK när arbetsgivaren inte haft en sådan försäkring som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar när skadefallet inträffade. Ett ersättningsärende kan hänvisas till TVK för utredning av en arbetstagare, arbetsgivare eller vårdenhet i enlighet med de detaljerade anvisningar som ges på dessa sidor.

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;