Kuva -

Anvisningar till en vårdenhet

Utredning av försäkringsuppgifterna

Om en vårdenhet inte vet hos vilket försäkringsbolag arbetsgivarens försäkring i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har tecknats, ska vårdenheten kontrollera försäkringsuppgifterna i det försäkringsregister som Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) upprätthåller. Kontrollen ska göras genom att skicka e-post till adressen vakuutusrekisteri@tvk.fi eller ringa till servicenumret 0409 220930 (vardagar kl. 9–15).

Vårdenheten lämnar alla handlingar och räkningar till arbetsgivarens försäkringsbolag.

Om vårdenheten inte får information om den försäkringsanstalt där arbetsgivarens försäkring var vid tidpunkten för skadefallet, ska en anmälan om utredning av den ersättningsansvariga försäkringsanstalten göra till TVK.

Anmälan till TVK

En vårdenhet kan anmäla ett skadefall (olycksfall eller misstanke om yrkessjukdom) som inträffat i arbetet genom att skicka följande uppgifter till TVK:

  • den skadades namn, adress och födelsedatum
  • arbetsgivarens namn och kontaktinformation
  • uppgifter om skadefallet och journalanteckningarna om vården
  • en kopia av en eventuell A1/E101-blankett (s.k. intyg för utsänd arbetstagare)

Utan dessa uppgifter kan ärendet inte handläggas utan handlingarna återsänds till vårdenheten.

Räkningarna för sjukvårdskostnaderna jämte fullkostnadsavgifter kan skickas direkt till TVK för handläggning.

14.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;