Kuva -

TVKs informationstjänst

Olycksfallsförsäkringscentralen har en lagstadgad skyldighet att sammanställa nationell statistik över arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Utifrån statistiken upprättar TVK analyser och publikationer som publiceras på webbplatsen för TVK i denna sektion (Information och publikationer).

TVK gör också undersökning av arbetsplatsolycksfall. Undersökningsrapporter från de fall som tas med i undersökningen publiceras i TOTTI-systemet (på finska). Undersökningsrapporter kan nyttjas för att främja arbetsplatssäkerhet.

12.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;