Kuva -

Publikationer

På denna sidan finns allt det materialet som finns på svenska. Mera publikationer och blanketter på finska finns på finskasidor på "Julkaisut".

dekorativ bild

Försäkringshandboken

Försäkringshandboken har utarbetats av Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK:s) försäkringsnätverk. Nätverket tar gärna emot respons på handboken. Skicka responsen till nätverkets ansvarig: elina.holmas@tvk.fi.

Anmälan av arbetsolycksfall och yrkessjukdom - guide för arbetsplatserna

Om du drabbas av ett arbetsolycksfall (uppdaterad 2009)
Informationen om olycksfallsförsäkring (uppdaterad 2009)
Ingen ersättning varför

Yrkesklassificering 2009
Yrkesklassificering 2009 förtecking (Excel)
Yrkesklassificering 2004

Klassificering av arbetsolycksfall - guide för arbetsplatserna
2003 Suomen Painotuote, Joensuu
OFF och Social- och hälsovårdsministeriet

Modell för olycksfallsundersökning - sammandrag
1989 Kirjapaino Oy Maakunta, Joensuu
TVL, Arbetarsyddsfonden

4.1.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;