Kuva -

Publikationer

På denna sidan finns allt det materialet som finns på svenska. Mera publikationer och blanketter på finska finns på finskasidor på "Julkaisut".

Försäkringshandboken

Försäkringshandboken har utarbetats av Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK:s) försäkringsnätverk. Nätverket tar gärna emot respons på handboken. Skicka responsen till nätverkets ansvarig: elina.holmas@tvk.fi.

Anmälan av arbetsolycksfall och yrkessjukdom - guide för arbetsplatserna

Om du drabbas av ett arbetsolycksfall (uppdaterad 2009)
Informationen om olycksfallsförsäkring (uppdaterad 2009)
Ingen ersättning varför

Yrkesklassificering 2009
Yrkesklassificering 2009 förtecking (Excel)
Yrkesklassificering 2004

Klassificering av arbetsolycksfall - guide för arbetsplatserna
2003 Suomen Painotuote, Joensuu
OFF och Social- och hälsovårdsministeriet

Modell för olycksfallsundersökning - sammandrag
1989 Kirjapaino Oy Maakunta, Joensuu
TVL, Arbetarsyddsfonden

4.1.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;