Kuva -

Dröjsmålsräntor 1.1–30.6.2020

Dröjsmålsräntor meddelade av Finlands Bank 1.1.–30.6.2020 är 7,0 % (räntelagen 4 § 1 mom.) och 8,0 % (räntelagen 4 a § 1 mom.). Den förstnämnda räntan används som en höjning av ersättningen som avses i 60 a § i lagen om olycksfallsförsäkring och som dröjsmålsförhöjning som avses i 152 § i lagen om olycksfall i arbetet och om arbetssjukdomar. För försäkringspremier är dröjsmålsräntan 8,0 % för kommersiella avtal.

Ytterligare information:
jurist Elina Holmas, TVK, tfn 0409 225541

7.1.2020

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;