Kuva -

EFO gett en ny anvisning om ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering

Anvisning om ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering har getts 18.12.2017. Anvisningen finns på sidan anvisningar under rehabilitering. 

I dessa anvisningar meddelar ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering som ersätts med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, nedan OlyL). Genom dessa anvisningar upphävs anvisningar för ersättningsfunktionen för yrkesinriktad rehabilitering givna genom EFO:s cirkulär 5/2015. Jämfört med anvisningarna givna genom cirkulär 5/2015 har kapitel 7 och 8.2 ändrats på grund av lagen om yrkesutbildning (531/2017) som träder i kraft 1.1.2018. Därutöver har avsnitt gällande arbetskraftsutbildning tagits bort.

 

1.6.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;