Kuva -

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden har gett ut en ny anvisning gällande yrkesinriktad rehabilitering vid kroniskt irriterande kontakteksem. 

Med denna anvisning är det inte längre nödvändigt att be om ett utlåtande av ersättningsnämnden vid fall som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering.

Enligt prövning ska ett utlåtande emellertid fortfarande begäras enligt 123 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL), om det i ärendet finns en principiell rättslig eller medicinsk tolkningsfråga eller om det annars finns ett behov av att behandla ärendet i nämnden för främjande av enhetlighet i försäkringsanstalternas ersättningspraxis.

Läs mer i anvisningen

1.6.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;