Kuva -

EFO har gett en ny anvisning

Vid ett skadefall, som en arbetstagare råkar ut för 1.1.2018 eller senare, beaktas vid fastställande av årsarbetsinkomst under vissa förutsättningar arbetstagarens tidigare arbetsinkomst som företagare under jämförelsetiden. Om detta stadgas i det nya tredje momentet i 75 § i OlyL (lagen om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 1060/2017).

Anvisningen finns på sidan: Att fastställa årsarbetsinkomsten för en arbetstagare som tidigare varit företagare

23.3.2018

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;