Kuva -

EFO har gett två nya anvisningar samt uppdaterat Excel-tabell för beräkningen av årsarbetsinkomsten

Användningen av lönestatistik i bestämningen av inkomster

(26.4.2017)

Anvisningen finns på sidan: Användningen av lönestatistik i bestämningen av inkomsterBegäran om yttrande om bestående förändring

Anvisningen finns på sidan: Begäran om yttrande om bestående förändringExcel-tabell för beräkningen av årsarbetsinkomsten har uppdaterats

Excel-tabell för beräkningen av årsarbetsinkomsten finns på sidan: Bestämmande av årsarbetsinkomsten 

 

16.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;