Kuva -

EFO har gett två nya anvisningar

Särskilda frågor i anslutning till bestämmandet av årsarbetsinkomsten enligt Olyl

(21.12.2016)

EFO har gett en allmän anvisning om särskilda frågor i anslutning till bestämmandet av årsarbetsinkomsten enligt Olyl.

Anvisningen finns på sidan:
Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar - ersättning - anvisningar - Förmåner


Arbetsinkomsterna på skadedagen ska motsvara de faktiska inkomsterna

(21.12.2016)

EFO har gett en allmän anvisning om arbetsinkomsterna på skadedagen ska motsvara de faktiska inkomsterna

Anvisningen finns på sidan:
Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar - ersättning - anvisningar - Förmåner

16.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;