Kuva -

EFOs nya anvisning gällande väsentliga förrvärrande av skade eller sjukdom

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden har gett en ny allmän anvisning gällande skadens eller sjukdomens väsentliga förväeeande till följd av olycksfall (OlyL 19 §).

Den nya anvisningen finns på Anvisningar-sida i punkt "Skadefall som ersätts"

3.7.2020

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;