Kuva -

Menersättningsbelopp då menet förvärras

Eersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) har gett ut en ny allmänn anvisning. Anvisningen behandlar menersättningsbelopp då menet förvärras.

Denna anvisning träder i kraft 29.5.2019 och tillämpas på utbetalning av menersättning då menet förvärras efter det att anvisningen har getts (både på skadefall enligt lagen om olycksfallsförsäkring och enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden har 2013 gett anvisningen 5/2013 i ett cirkulär om menersättning som betalas p.g.a. ett bestående allmänt men. Med denna anvisning kompletteras det ovannämnda cirkuläret med exempel på men som förvärras.

Anvisningar finns på sidan: www.tvk.fi/anvisningar och under rubriken "förmåner".

25.6.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;