Kuva -

Försäkringshandbok 2020 har publicerats

Försäkringshandboken redogör för vad en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring som föreskrivs i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar är: vem som är försäkringsskyldig, vilka som omfattas av försäkringen och det område inom vilket utfört arbete ska försäkras. I handboken beskrivs också försäkringens livscykel från ansökan till att försäkringen upphör.

I handboken tas inte ställning till på vilket sätt försäkringspremierna fastställs. Det redogörs inte heller noggrant för skadefall eller de ersättningar som utbetalas på grund av skadefall. Försäkringshandboken strävar i första hand att redogöra för försäkringsförfarandet.

Försäkringshandboken har utarbetats av TVK:s och försäkringsbolagens experter. Läsarnas kommentarer är nyttiga för att hålla handboken uppdaterad, så de är välkomna.

Försäkringshandbok finns i sidan publikationer samt i den här sidans högre kant.

24.3.2020

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen

""

Försäkringshandbok

Försäkringshandboken har utarbetats av Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK:s) försäkringsnätverk. Nätverket tar gärna emot respons på handboken. Skicka responsen till nätverkets ansvarig: elina.holmas@tvk.fi.

;