Kuva -

Satsningarna på bekämpning av grå ekonomi har varit effektiva

Statistiken över bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2018 har publicerats. Lagändringarna i syfte att effektivisera bekämpningen har främjat myndighetssamarbetet, förbättrat rätten till information och underlättat valet av övervakade objekt.

Enligt statistiken är bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för närvarande ändamålsenlig och effektiv. Lagstiftningsarbetet har förbättrat valet av objekt, ökat risken för avslöjande och effektiviserat samarbetet.

Till exempel Regionförvaltningsverkets övervakning av utlänningar och Polisen gjorde i fjol sammanlagt 220 gemensamma inspektioner.

– Tillsynsstatistiken visar myndigheternas effektivitet och utförda prestationer. Lagstiftningen medför avsevärda förbättringar i bekämpningen av grå ekonomi, berättar Janne Marttinen från Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi.

Olycksfallsförsäkringscentralen undersökte 3 623 fall 2018, varav 1 363 var fråga om försummelse av försäkringsskylldigheten.

16.4.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;