Kuva -

Grupplivförsäkringen för arbetstagare

Grupplivförsäkringen för arbetstagare (TRHV) är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar och bekostar för sina anställda. Dödsfallsersättningen betalas ut efter den anställdas död, om han eller hon har sådana förmånstagare som avses i villkoren. Grupplivförsäkringen för arbetstagare grundar sig på ett avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna och försäkrade är med vissa undantag alla arbetstagare i ett anställningsförhållande som omfattas av arbetspensionslagarna.

Läs mer om grupplivsförsäkringen för arbetstagare på webbplatsen för TRHV.

16.6.2017

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;