Kuva -

TVKs medlemmar

Ett försäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) ska höra till Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK).

TVKs medlemmar är:

A-Vakuutus Oy
Huvundkontorets adress i Helsingfors: Industrigatan 1, 00510 Helsingfors
Telefon 010 253 000, fax 010 253 2908
www.a-vakuutus.fi
a-vakuutus@a-vakuutus.fi

Försäkringsaktiebolaget Alandia
Besökadress: Ålandsvägen 31, AX-22100 Mariehamn
Postadress: PB 121, AX-22101 Mariehamn
Telefon (018) 29 000
www.alandia.fi

If Skadeförsäkring Ab (publ), filial i Finland
Besökadress: Ängsporten 4, 02200 Esbo
Postadress: PB 4, 00025 IF,
Adress: Universitetsgatan 27, 20025 Åbo
telefon växel 010 19 15 15
www.if.fi
förnamn.efternamn@if.fi

Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt Mela
Besökadress: Norrskensparken 2, Esbo
Postadress: PB 16, 02101 Esbo
Telefon växel 029 435 11, fax 029 435 2426
www.mela.fi
förnamn.efternamn@mela.fi

LähiTapiola Ömsesidiga försäkringsbolag
Besökadress: Norrskensgränden 1, Esbo
Postadress: 02010 LÄHITAPIOLA
Telefon växel (09) 4531
www.lahitapiola.fi
förnamn.efternamn@lahitapiola.fi

OP Försäkring Ab
Huvudkontorets adress i Helsingfors: Industrigatan 1, 00510 Helsingfors
Postadress: Industrigatan 1, 00510 OP
Telefon växel 010 253 000
www.op.fi

Pohjantähti Ömsesidiga försäkringsbolag
Huvudkontorets besökadress: Keinusaarentie 2, 13200 Tavastehus
Postadress: PB 164, 13101 Tavastehus
Telefon växel 020 763 4000, fax (03) 5899 893
www.pohjantahti.fi
förnamn.efternamn@pohjantahti.fi

Protector Forsikring ASA
Kalevagatan 13, 00100 Helsingfors
www.protectorvakuutus.fi

Statskontoret
Besökadress: Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
Postadress: PB 14, 00054
Telefon växle (09) 772 51, fax (09) 7725 208
www.valtiokonttori.fi
förnamn.efternamn@valtiokonttori.fi

Valio Ömsesidiga försäkringsbolag 
Besökadress: Mejerivägen 4, 00390 Helsingfors
Postadress: PB 11, 00039 Valio
Telefon växel 010 381 171, fax (09) 562 5064
www.valionelakekassa.fi
förnamn.efternamn@valio.fi

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Besökadress: Köpmansgatan 6, Mariehamn
Postadress: PB 64, 22101 Mariehamn
Telefon (018) 27600
www.omsen.ax
info@omsen.ax

Ömsesidiga försäkringsbolaget Fennia
Besökadress: Kyllikkiporten 2, Helsingfors
Postadress: 00017 Fennia
Telefon växel: 010 5031, fax 010 503 5300
www.fennia.fi
info@fennia.fi

Ömsesidiga försäkringsbolag Turva
Huvudkontor: Järvensivuntie 3, 33100 Tammerfors
Telefon växel (03) 2313 9111
www.turva.fi
förnamn.efternamn@turva.fi

27.2.2019

Försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Information och publikationer
Olycksfallsförsäkringscentralen
;