Webbsidans undersidor:

Information om webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats lanserades i 8 september 2020. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att uppfylla tillgänglighetskraven i utformningen av webbplatsens struktur och innehåll.

Tillgänglighetsutlåtande av Olycksfallsförsäkringscentralen och Grupplivsförsäkring för arbetstagare

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsterna www.tvk.fi samt www.trhv.fi och har upprättats 22.09.2020. Tjänsterna omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. 

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll - Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

PDF-filer och PDF-blaketter som inte är helt tillgängliga har publicerats på webbplatserna även efter den 23 september 2018. Vi kommer att modifiera dessa inom vintern 2020-2021.

Microsoft har meddelat att de kommer att sluta stödet av Internet Explorer (IE) i augusti 2021. Vi arbetar för att säkerställa att våra webbplatserna kan nås med en IE-webbläsare fram till augusti 2021. Webbplatsernas utseende och funktioner är dock annorlunda när du använder IE. För att säkerställa en bättre användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner en annan webbläsare istället för IE, om möjligt.

Icke-tillgängligt innehåll - Omfattas inte av lagstiftningens krav

Excel- och pdf-filer som har släppts före 23 september 2018 är inte tillgängliga. För det mesta är video- och ljudinspelningar som släpptes före 23 september 2020 inte tillgängliga.

Innehållet i dessa filer i tillgängligt format kan begäras via e-post på TVKviestinta@tvk.fi.

Märkte du brister på vår webbplats?

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

 

Din feedback om tillgängligheten till vår webbplats