Tillgänglighet till våra webbplatser

Våra webbplatser tvk.fi och trhv.fi publicerades den 8 september 2020. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att uppfylla tillgänglighetskraven vid utformningen av webbplatsernas strukturer och innehåll.

Tillgänglighetsutlåtande från Olycksfallsförsäkringscentralen och Grupplivförsäkring för arbetstagare

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller våra webbtjänster www.tvk.fi och trhv.fi. Utlåtandet utarbetades den 22 september 2020 och kompletterades den 16 februari 2021. Vi har anlitat en extern expert för att bedöma tillgängligheten till våra tjänster.

Status för tillgänglighet till digitala tjänster

Våra webbtjänster uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Våra tjänster omfattar även innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven fullt ut.

Vår webbtjänst överensstämmer inte ännu på alla punkter med gällande krav

De viktigaste bristerna gäller användningen av huvudmenyn med tangentbordet, sökfunktionen och skipplänkens funktionssätt.

Några av PDF-formulären och PDF-filerna på våra webbplatser, som publicerats efter den 23 september 2018, är ännu inte i tillgängligt format. Vi kommer att bearbeta dessa filer, som ska vara tillgängliga under 2021.

På vår webbplats finns Excel-filer som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Vi letar också efter sätt att göra innehållet i dem tillgängligt.

Den elektroniska ersättningstjänsten för Grupplivförsäkring för arbetstagare uppfyller inte tillgänglighetskraven. Under våren 2021 kommer den nuvarande elektroniska ersättningstjänsten att ersättas av en ny, tillgänglig elektronisk ersättningstjänst.

I några ersättningsberättelser saknas en post i illustrationen eller alternativ text i bilden.

WCAG 2.4.7 Visuell markering: I vissa aktiva element, som till exempel länkar på en mörkblå bakgrund, skiljer markören sig inte tillräckligt från elementet i alla webbläsare.

WCAG 1.4.3 Bakgrundsbilder: Webbplatserna visar vit text på mörka bakgrundsbilder. Det finns ingen fast bakgrundsfärg definierad för bakgrundsbilderna, om bilden inte laddas korrekt (reservlösning). Om bilderna inte laddas eller visas, visas vit text på en vit bakgrund.

WCAG 1.1.1 Ikoner: Webbplatserna använder ikoner som visas baserat på ikonbibliotekets kodnamn. Eftersom ikonerna inte är dolda från skärmläsningsprogrammet, läser programmet kodnamnen högt och ikonerna har inte textekvivalenter.

WCAG 1.1.1 Deskriptorer: Deskriptorerna som visar statistiken är bilder vars textekvivalenter anger diagrammets syfte och typ. Data i diagrammet är dock inte tillgängliga i verbal form. Textekvivalenter kan inte användas för att förklara alla uppgifter, men motsvarande information bör också finnas tillgänglig på sidan i textform.

WCAG 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 4.1.2 Videoinbäddningar: Videor som publicerats före den 23 september 2020 har inte alltid undertexter. Det finns ingen ljudbeskrivning i videorna.

WCAG 1.3.1 Rubriker: Det finns mindre inkonsekvenser i rubrikhierarkin. Textlänken som finns på logotypens plats är en H6-rubrik. På startsidorna används H5-rubriker direkt under H2-nivån. Rubriker på sidpuffar (Gå till, Aktuellt, Någon annanstans på nätet, osv.) är på nivå H3. På vissa sidor är den föregående nivån H1, men på vissa andra sidor placeras den under den sista H2-rubriken för innehållet i strukturen. Sökresultatsidan saknar ett H1-huvud.

WCAG 2.4.3 Skipplänk: En skipplänk som leder direkt till sidans innehåll fungerar inte tillförlitligt. När du navigerar med tangentbordet leder inte tryck på skipplänken (Enter) till sidans innehåll, utan fokus blir kvar i det övre fältet. Användare av skärmläsningsprogram kan navigera i innehållet med navigeringsfunktionerna för skärmläsare, men det finns inget sådant alternativ för seende tangentbordsanvändare.

WCAG 2.4.3 Huvudmeny: I huvudmenyn går fokus alltid igenom alla länkar i undermenyn när du navigerar med tangentbordet, och du kan inte enkelt navigera till en viss huvudpunkt. Om du använder ett skärmläsningsprogram kan du inte se menyns struktur och relationerna mellan länkarna, eftersom både huvudpunkterna och underpunkterna läses som sekventiella länkar. När du navigerar bakåt fortsätter markeringen endast vid huvudpunkterna, vilket är oförenligt med navigering framåt.

Med Firefox på Mac går fokus inte alls in i undermenyn, vilket gör att du inte kan navigera framåt från menyn. Dessutom flyttas inte fokus till innehållet på sidan.

WCAG 1.3.1 Markera en aktiv punkt: I huvudmenyn och i sidnavigeringen till vänster markeras det öppna objektet visuellt, men den programmatiska markering som är nödvändig för hjälpmedelsanvändaren saknas. När du använder en skärmläsare vet du inte baserat på navigeringen vilket objekt som är öppet.

WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.3 Sökfunktion: I knappen som öppnar sökningen finns inget aktivt element som meddelar om dess funktion. Texten i ikonen antyder detta, men är på engelska ("sök"). När du har tryckt på ikonen flyttas inte fokus till sökrutan, vilket gör det svårt att identifiera öppning av sökfunktionen och sökordet kan inte skrivas direkt.

Sökningen är visuellt tydlig och dynamisk feedback visas om nedladdningen. Om du använder ett skärmläsningsprogram får du emellertid inte motsvarande information och inte heller feedback om sökningens start och slutförande. Förståelsen kompliceras ytterligare av att fokus flyttas till början av sidan.

WCAG 4.1.2 Dragspelselement: Eftersom det inte finns aktiva kontroller (a, knapp) i dragspelselementen, tolkar och läser skärmläsaren dem som textelement. Dragspelen får tangentbordsmarkering (tabindex-attribut), men deras funktion och status är inte tydliga. Pilspetsikonen läses enligt ikonens namn ("keyboard_arrow_down").

WCAG 2.4.4 Länk till startsidan: Webbplatserna använder en textlänk i stället för en logotyp i det övre fältet, som anger tjänstens namn. Syftet och målet med länken är dock inte självklart för den som använder skärmläsaren och inte kan se länken i rätt sammanhang.

WCAG 1.4.4 Öka textstorleken: Vissa visuella element skalas inte korrekt när endast text förstoras till 200 procent av det normala: Texterna kan klippas eller överlappas.

WCAG 4.1.1 HTML-kodens kvalitet: Tjänstens HTML-kod innehåller punkter som inte uppfyller standarden. Det finns brister åtminstone inom följande områden: tillåtna attribut för element, accepterade värden för attribut och saknade attribut.

Microsoft har meddelat att de kommer att sluta stödja webbläsaren Internet Explorer (IE) i augusti 2021. Vi strävar efter att säkerställa att vår webbplats kan nås med hjälp av en IE-webbläsare fram till augusti 2021. Webbplatsens layout och funktionalitet är dock olika när du surfar med IE. För att säkerställa en bättre användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner en annan webbläsare i stället för IE, om möjligt.

Icke-tillgängligt innehåll i våra onlinetjänster som inte omfattas av lagstiftningen

Allt innehåll på våra webbplatser omfattas inte av lagstiftningen. Vår webbplats innehåller kontorsprogramfiler (e.doc.pdf, exe) publicerade före den 23 september 2018, som inte är tillgängliga.

Dessutom innehåller våra webbplatser videor och animationer publicerade före den 23 september 2020, som inte är tillgängliga fullt ut.

Du kan begära innehållet i dessa filer i ett tillgängligt format via e-post till TVKviestinta@tvk.fi.

Har du märkt brister i tillgängligheten till våra digitala tjänster?

Ge oss respons med webbformuläret nedan, så gör vi vårt bästa för att rätta till saken. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss eller den webbansvariga. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du anmäla det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats förklaras i detalj hur anmälan kan lämnas in och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

 

Din feedback om tillgängligheten till vår webbplats