Medaljer för arbetsmiljöarbete

I anslutning till Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) finns en arbetsmiljömedaljkommission som ansvarar för behandling av ansökningar om specialförtjänst- och förtjänstmedaljer för arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljömedaljkommissionen tillsätter TVK:s styrelse och dess medlemmar är representanter för behöriga myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och sakkunnigaktörer. TVK:s styrelse godkänner arbetsmiljömedaljkommissionens arbetsordning.

Medaljerna för arbetsmiljöarbete är:

  • specialförtjänstmedaljen i guld
  • förtjänstmedaljen i brons.

Specialförtjänstmedaljen i guld kan förlänas för synnerligen förtjänstfullt och långvarigt arbete för utvecklande av arbetsmiljön. Förtjänstmedaljen i brons kan förlänas för förtjänstfullt arbete för utvecklande ar arbetsmiljön.

Medaljer för arbetsmiljöarbete kan delas ut även till en grupp.

Ansökan om medaljer

Specialförtjänstmedaljen i guld söks genom att fylla i en ansökningsblankett och bifoga en fritt formulerad ansökan. Sista ansökningsdagen är den 15 mars. Specialförtjänstmedaljen förlänas av den minister som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det på framställning av arbetsmiljömedaljkommissionen. Ansökningar om specialförtjänstmedaljen behandlas en gång per år. Varje år beviljas vanligtvis 1–3 specialförtjänstmedaljer.

Förtjänstmedaljen i brons kan sökas hos arbetsmiljömedaljkommissionen. Ansökningen sker löpande. Förtjänstmedaljen förlänas av arbetsmiljömedaljkommissionen.

Mer information om beviljandegrunder för arbetsmijlömedaljer ges av kommissionens sekreterare, TVK:s arbetaskyddschef Marja Kaari, marja.kaari@tvk.fi.

Ansökningsblanketter på finska

Ansökningsblankett för förtjänstmedaljen och broschyr (982 kb, pdf)
Ansökningsblankett för specialförtjänstmedaljen och broschyr (1,49 Mb, pdf).  

Ansökan med bilagor skickas till följande adress: Olycksfallsförsäkringscentralen, Östersjögatan 11–13, 00180 Helsingfors. Ange ”Arbetsmiljömedalj” på kuvertet. 

Användning av medaljer

Medaljerna i guld eller brons för arbetsmiljöarbete kan användas i officiella sammanhang. De kan placeras bredvid andra finska ordenstecken. Medaljen åtföljs av ett tillägnelsebrev.