1920-talet

Finlands Olycksfallsförsäkringsantalternas förbund grundades den 27 mars 1920 i Helsingfors. Vid den tiden fanns det ett dussin inhemska försäkringsanstalter, men på förbundets konstituerande möte denna lördag närvarade sju representanter från dessa sex bolag. De var doktor Karl Alfred Paloheimo från Olycksfallsförsäkrings-Aktiebolaget Kullervo, direktör Karl Oskar Lindberg från Olycksfallsförsäkringsaktiebolaget Patria, direktör Uno August Jansson och kamrer Helge Fleege från Allmänna Finska Försäkringsaktiebolaget, filosofie magister Herman Paavilainen från Jordbrukarnas Ömsesidiga Olycksfallsförening, vice-domare Jon Hartman från Ömsesidiga Försäkringsanstalten Sampo och vice-domare Karl Sucksdorff från Finlands Industriidkares Ömsesidiga Olycksfallsförsäkrings bolag.

Det fanns ett antal motiv bakom förbundets grundande – såsom privata försäkringsanstalters behov av intressebevakning och önskan att påverka den framtida lagstiftningen, men även möjlighet för olycksfallsförsäkringarna och för skadade att ordna sjukvård på bästa möjliga sätt, samt att främja förebyggande av olycksfall och en enhetlig ersättningsverksamhet.

Under verksamhetens första decennier hade förbundet ansvar för bland annat tryck och distribution av nödvändiga blanketter för att i praktiken verkställa den lagstadgade  olycksfallsförsäkringen.

Till förbundets första ordförande valdes Sucksdorff och till första sekreteraren Auli Markkula (1920–1921) som dock avgick på grund av tidsbrist. Nästa sekreterare blev Helge Fleege (1921–1943) som också var närvarande vid konstituerande mötet.

Arbets- och sociallagstiftningen i Finland utvecklades i rask takt under hela 1920-talet. Den viktigaste nyheten för OFF:s del var 1925 års lag om arbetarnas olycksfallsförsäkring, som utvidgade försäkringen till att omfatta alla personer som utförde manuellt, oavsett i vilken bransch de arbetade. Lagen anpassades även till normer utfärdade av Internationella arbetsorganisationen ILO, som grundades 1919. Samtidigt ökade antalet personer försäkrade mot arbetsolycksfall till över 500 000 för första gången.

Sedan början av 1927 har olycksfallslagen omfattat även statens tjänstemän.

Arbetet med att förebygga olycksfall utfördes i Finland redan under de första åren i ett målmedvetet samarbete. Efter lagreformen noterades dock även behovet av ett omfattande och allmänt upplysningsarbete för branschen. Därför beslutade OFF år 1928 att grunda en egen tidskrift, Työväenvakuutus – Arbetareförsäkring (från 1963 Olycksfallsförsäkring), som har drivit den offentliga debatten kring arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.