Arbetsolycksfallsstatistik

Olycksförsäkringscentralens (TVK) lagstadgade uppgift är att föra statistik över olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar och att utföra andra uppgifter som rör förande av statistik. TVK är officiell registerförare av arbetsolycksfall- och yrkessjukdomsstatistik i Finland.

Preliminära uppskattning över antalet arbetsolycksfall under 2019

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens preliminärä uppskattning för 2019 råkade anställda ut för ca 104 000 arbetsplatsolycksfall samt ca 24 000 olycksfall under resan mellan hemmet och arbetsplatsen.

Antalet arbetsplatsolyckor ökade med mindre än en halv procent jämfört med året innan. Antalet olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen växte med ca 7 procent på ett år jämfört med 2018.

Frekvensen av arbetsplatsolycksfall hos anställda var 29 ersatta arbetsplatsolycksfall per miljon arbetstimmar. Olycksfallsfrekvensen förblev på samma nivå som det föregående året.

Arbetsolycksfall år 2018

Under 2018 i Finland råkade anställda ut för sammanlagt 126 188 arbetsolycksfall som ersattes från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Av dessa var 103 734 arbetsplatsolycksfall och 22 454 olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen.

Antalet arbetsplatsolyckor växte med ca en procent och antalet olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen minskade med ca 8 procent sedan år 2017.

Arbetsolycksfall 2009–2018, Statistik | publicerat 18.12.2019
Arbetsolycksfall 2009–2018, power point (powerpoint) | publicerat 18.12.2019
Arbetsolycksfall 2009–2018 statistikbilaga (excel) | publicerat 18.12.2019

Snabbstatistik

Snabbstatistik visar förändringstrenden och säsongsvariationen i antalet skadefall. Uppgifterna uppdateras varje månad.

I snabbstatistik redovisas skador för den månad då de anmäldes, inte då de uppstod, till skillnad från andra arbetsolycksfallsrapporter och publikationer producerade av TVK. Siffrorna är således inte direkt jämförbara.

Uppgifter i snabbstatistiken samlas tidigt skede i ersättningsprocessen, därför ska de inte tolkas som exakta data och inga andra bakgrundsvariabler finns tillgängliga för dem.