Försäkringsstatistik för idrottsutövare

Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare förpliktar också TVK att föra statistik över skador som orsakas professionella idrottsutövare och över de ersättningar som betalats för dessa samt att upprätthålla register över de idrottsutövare som är försäkrade enligt lagen och försäkringstagarna.

Försäkringstatistik per spelsesong

 

Idrotsgren 2018* 2017* 2016 2015 2014
Ishockey 622 596 557 576 572
Fotboll 294 231 276 238 235
Korgboll 93 85 74 73 59
Boboll 89 81 54 74 82
Volleyboll 33 40 40 33 30
Individuell idrottare eller en annan lagsport 1 2 8 4 8
Totalt 1132 1035 1009 998 986

Antalet försäkrade personer inkluderar också indrottare som frivilligt är försäkrade enligt lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.