Antalet bekräftade olycksfallspensioner för anställda minskade under 2020

Under 2020 bekräftade olycksfallsförsäkringsanstalter sammanlagt 187 nya olycksfallspensioner för anställda, vilket var 22 fall färre än 2019. Av de nya fallen var 97 fulla pensioner och återstående 90 deltidspensioner. Antalet fulla pensioner minskade således och antalet deltidspensioner minskade jämfört med 2019. Inkomstnivån för en person som får deltidspension har minskat till följd av olycksfallet trots att han är kvar i arbetslivet.

År 2020 fastställdes sammanlagt 103 pensioner som föranletts av olycksfall som drabbat löntagare på arbetsplatsen, vilket var 33 fall färre än år 2019. Antalet pensioner till följd av olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen 8 fall mindre. Pensioner på grund av yrkessjukdomar fastställdes 20 fall mera än föregående år.

Tabeller över pensionsstatistik finns på vår finska sida:  Till Eläketilastot sida