Statistik om yrkessjukdomar

Det registrerades 2016 sammanlagt 4 090 yrkessjukdomar eller misstänkta yrkessjukdomar i registret för yrkessjukdomar, vilket är cirka 7% mindre än året innan. Det fanns 1 479 bekräftade yrkessjukdomar, vilket är 14% mindre än året innan. Andelen bekräftade yrkessjukdomar var 36%.

Liksom föregående år var den vanligaste bekräftade yrkessjukdomen hos personer i arbetsför ålder (15-64 år) brusskada. De näst vanligaste bekräftade yrkessjukdomarna i arbetsåldern var allergisk kontaktdermatit, irriterande kontaktdermatit, asbestplaksjukdom och yrkesastma.

Cirka en fjärdedel av alla bekräftade fall av yrkessjukdomar diagnostiseras efter pensioneringen. Det fanns 662 fall av yrkessjukdomar eller misstänkta yrkessjukdomar hos personer över 65 år, varav 419 bekräftade yrkessjukdomar. Andelen bekräftade yrkessjukdomar var 63%. De vanligaste bekräftade yrkessjukdomarna hos personer över 65 år var asbest plaksjukdom, brusskada och mesoteliom.

Källa: Työterveyslaitoksen julkaisu Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2016 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset