Kuva -

Ersättningsbelopp

 

Änkeandel

Den försäkrade har avlidit 
år 2020 (den försäkrades ålder vidtidpunkten för dödsfallet)

(-49 år) 16 720 €
(50 år)  15 620 €
(51 år)  14 510 €
(52 år)  13 370 €
(53 år)  12 270 €
(54 år)  11 190 €
(55 år)  10 060 €
(56 år)   8 960 €
(57 år)   7 910 €
(58 år)   6 740 €
(59 år)   5 640 € 
(60- år)  4 660 €

Barnandel

7 540 €

Olycksfallstillägg

50 % av summan av änkenadelen och barnandelarna.

2.1.2020

Försäkringsvillkor
Ersättningar - Ansökning
Kontakt
;