Kuva -

TVK:n tehtävät

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. Lisäksi TVK muun muassa käsittelee vakuuttamattomassa työssä sattuneiden vahinkotapahtumien korvausasiat. TVK:n tehtävänä on myös ylläpitää tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä valvoa työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden toteutumista.

TVK huolehtii myös ammattiurheilijoiden vakuuttamisen seurannasta ja yleisestä valvonnasta sekä pitää rekisteriä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista.

Jokaisen vakuutuslaitoksen, joka harjoittaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta on lain mukaan oltava TVK:n jäsen.

TVK:n asemasta ja tehtävistä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa TyTAL 459/2015 (Finlexin sivut).

12.4.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;